Bild på glas.
Konst- och Bruksglasföreningen

Styrelsen har beslutat att erlagd medlemsavgift för 2020 även ska gälla år 2021.

Medlemsavgift för 2021

Enskild medlem: 200 kr

Parmedlemmar: 300 kr

Postgiro: 640 01 05-0

Medlemsförmån

Vid uppvisande av giltigt medlemskort gäller följande på
The Glass Factory i Boda:

¤ vi betalar 40 kr i entréavgift – ordinarie pris 80 kr
¤ vi betalar 150 kr för årskort – ordinarie pris 195 kr

(årskortet gäller fr o m den dag du köper det och ett år framåt)

Medlemskontakt

Kassör: Lilian Hult
Österleden 66 A
352 42 Växjö
Mobil: 070-566 96 19

e-post: lilian.hult@fagraback.net

Personuppgiftsbehandling (GDPR)

(General Data Protection Regulation)

Den 25 maj i år, 2018, började EU:s nya dataskyddslag att gälla. Förordningen innebär förändringar i hanteringen av dina personuppgifter med stärkta rättigheter för dig som enskild när det gäller personlig integritet.

Om du i fortsättningen inte vill finnas med på vår lista över medlemsutskick finns det naturligtvis möjlighet att avregistrera dig. Detta gör du i så fall enklast genom att skicka ett e-mail till lilian.hult@fagraback.net

Genom att fortsätta med att få våra meddelanden om aktiviteter, information etc. godkänner du att:

  • vi skickar inbjudningar och information till dig via e-post
  • din mejladress sparas så länge du är medlem i föreningen

Vi överlåter inte din information till någon annan part.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Konst- och Bruksglasföreningen