Bild på glas.
Konst- och Bruksglasföreningen

Medlemsavgift för 2023

Enskild medlem: 200 kr

Parmedlemmar: 300 kr

Bankgiro: 5928-0644

Swish: 123 476 94 44

Medlemsförmån

Vid uppvisande av giltigt medlemskort gäller följande på
The Glass Factory i Boda:

¤ vi betalar 50 kr i entréavgift
¤ vi betalar 175 kr för årskort

(årskortet gäller fr o m den dag du köper det och ett år framåt)

Medlemskontakt

Kassör: Torbjörn Björstrand
Bergängsvägen 17
352 50 Växjö
Mobil: 070 - 580 25 99

e-post: info@konstochbruksglasforeningen.se

Personuppgiftsbehandling (GDPR)

(General Data Protection Regulation)

Den 25 maj i år, 2018, började EU:s nya dataskyddslag att gälla. Förordningen innebär förändringar i hanteringen av dina personuppgifter med stärkta rättigheter för dig som enskild när det gäller personlig integritet.

Om du i fortsättningen inte vill finnas med på vår lista över medlemsutskick finns det naturligtvis möjlighet att avregistrera dig. Detta gör du i så fall enklast genom att skicka ett e-mail till info@konstochbruksglasforeningen.se

Genom att fortsätta med att få våra meddelanden om aktiviteter, information etc. godkänner du att:

  • vi skickar inbjudningar och information till dig via e-post
  • din mejladress sparas så länge du är medlem i föreningen

Vi överlåter inte din information till någon annan part.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Konst- och Bruksglasföreningen